niedziela, 15 kwietnia 2012

Trochę historii:


Obiekt wpisany do rejestru zabytków jako:
Wieża mieszkalna powstała w XVIw. W wieku XIX przebudowo gzyms okapu dachowego oraz otwory okienne. Nr rej. 639/L z 28.02.1983 r.

Powstała w XVI wieku wieża mieszkalna, stanowiła drugą po pałacu siedzibę szlachecką rodu von Glaubitz. Poniżej rodowe tarcze herbowe i wizerunki zachowane, które dziś można oglądać w kościele w Kurowie Wielkim:

Wieża jest trzykondygnacyjna albowiem zaliczyłem również poddasze użytkowe, zbudowana na planie kwadratu. Jego wymiary w obrysie zewnętrznym wynoszą 7,77 x 7,65 m. 
Powierzchnia użytkowa: 133 m2, kubatura: 722 m3.
Konstrukcja:
Wieża wzniesiona została z eratyków i cegieł. 
Zdjęcie wykonałem dnia 09 lutego 2012 r.
 
W cylindrycznej wieżyczce, pokrytej niskim namiotowym dachem, znajdują się lewitujące niemalże dzisiaj drewniane stopnie klatki schodowej o układzie śrubowym. Budynek główny zaś z dachem z krótką kalenicą, pokryty był dachówką karpiówką układaną w koronkę.

Zdjęcie wykonałem dnia 5 maja 2012 r.

Pomieszczenia wieży nie posiadały wewnętrznych podziałów, czterospadowy dach kryty był dachówką karpiówką zwaną palcówką (od charakterystycznych stosowanych w czasach powstania wieży dachówkach, ręcznie formowanych z profilem wgłębień wzdłuż dachówki formowanych palcami dekarza). Koleba o grubości pół cegły, nakrywająca piwnicę budynku nie była otynkowana.  Na jej podniebieniu były widoczne odciśnięte w zaprawie deski szalunku. Opierała się ona na odsadzkach uformowanych w ścianach północnej i południowej. Piwnicę oświetlało okno znajdujące się w ścianie zachodniej, rozglifione, przewężone od zewnątrz węgarami, z parapetem o formie poszuru, nakryte sklepieniem odcinkowym. Lico tej ściany wykonane było z eratyków i fragmentów cegieł. Natomiast lico ściany przeciwległej, zawierającej wejścia wymurowano z samych cegieł. Początek biegu tunelowych schodów prowadzących z terenu do piwnicy znajdował się w krótkim aneksie zlokalizowanym między budynkiem i klatką schodową, nakrytym daszkiem pulpitowym. Zachowana ścianka północna aneksu zawiera przymyk drzwi otwieranych na zewnątrz.
Zdjęcie wykonałem 09 lutego 2012 r.

 Piwnicę z klatką schodową połączono schodami zabiegowymi.
Zdjęcie wykonałem dnia 09 lutego 2012 r.
cdn...

Do 1939 roku wieża była zamieszkała. W trakcie działań wojennych również. Dopiero po drugiej wojnie światowej i tzw konferencjach jałtańskiej i poczdamskiej oraz masowych przesiedleniach ludności wieża przez wiele lat stała pusta i niszczała pod panowaniem nadleśnictwa i kilku zmieniających się cyklicznie właścicieli a obecnie obiekt ma zamiar podnieść się z gruzów i otrzymać nowe życie. 
A tak wieża wyglądała jeszcze w 2005 roku. I tego się trzymajmy póki co.


technologia budowy, materiały

O szczegółach technicznych od-budowy będę pisał wkrótce. Póki co trwają intensywne przygotowania aby podczas od-budowy przyjąć jedno generalne założenie, a mianowicie od-budowa ma zostać przeprowadzona z zastosowaniem wyłącznie takich technologii, które były dostępne właśnie w XVI w.
Dziś 15 kwietnia 2012 r. rozpoczynam prowadzenie dziennika od-budowy późnorenesansowej wieży mieszkalnej w Dalkowie.

z daleka

Chwilowo wolę prezentować wieżę z daleka. Póki co widok z bliska jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Wszystkich, którzy wieży jeszcze nie widzieli trzeba do tego przygotować. Zresztą, to jak w Polsce traktowana jest historia każdy widzi na co dzień. ...hmm polityki może jednak uprawiać starał się nie będę.


Za to to, czemu z pewnością chciałbym poświęcić uwagę, to ten kawałek historii. Ten kawałek, który pozostał po XVI-wiecznej wieży mieszkalnej.
Ten dom od dawna już przyciągał mnie swoim rozpaczliwym wołaniem o pomoc. Blisko rok z przerwami trwały negocjacje a ich efektem jest ten właśnie dziennik od-budowy.


Tu od razu chciałbym złożyć ukłon w stronę byłego właściciela i podziękować za ten wkład, który On sam włożył w 2004 roku, dokumentując przy udziale pracowników wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, cały obiekt. Dzięki tej dokumentacji teraz możliwa będzie wierna od-budowa.