piątek, 29 listopada 2013

29 listopada 1830 r.

en wpis, choć można powiedzieć, że nie na temat bloga, jest dla mnie ważny i w szerszym spektrum ma bardzo duży związek z prowadzoną od-budową, jej tempem i powodzeniem. Z całą pewnością ma związek z tym w jakim stanie się ona obecnie znajduje - kontekst dopowiedzcie sobie sami.  
Kilka dni temu odświeżyłem sobie film "Fucha" w reżyserii Michała Dudziewicza. Zachęcam wszystkich kinomanów i nie tylko do jego obejrzenia. Dzisiaj świetna okazja, bo właśnie mija 183 rocznica Powstania Listopadowego. Piotr Jacek Wysocki*, pułkownik Wojska Polskiego był jego inicjatorem.

W scenie Salon warszawski III części "Dziadów" Wysocki wypowiada jakże aktualne dzisiaj zdanie:

"Powiedz raczej: na wierzchu. 
Nasz naród jak lawa,  
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,  
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;  
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi."

 

29 listopada 1830 młodzi Polacy z warszawskiej szkoły podchorążych, dowodzeni przez Wysockiego, zaatakowali wieczorem Belweder, siedzibę znienawidzonego księcia Konstantego, carskiego brata, a potem zajęli Arsenał. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe.
Autor: Marcin Zaleski, Cykl listopadowy, Wzięcie Arsenału, 1831r.
 
Do powstańców przyłączyła się ludność Warszawy i część wojska. Komendę nad wojskiem powstańczym objął gen. Józef Chłopicki – jako dyktator powstania. W styczniu 1831 Sejm narodowy zdetronizował cara Mikołaja I jako króla Polski. To był doniosły akt o charakterze symbolicznym!
Po raz pierwszy odśpiewano publicznie Warszawiankę.
Powstał Rząd Narodowy z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim na czele – tym samym, który później kierował na emigracji w Paryżu niepodległościowym Hôtelem Lambert i nazywany był „niekoronownym królem Polski”.
Do Polski wkroczyła ponadstutysięczna armia rosyjska, zaczęła się wojna, która trwała aż do jesieni. Siły polskie i rosyjskie stoczyły wiele bitew. Pod Olszynką Grochowską, w lutym 1831 zginęło około 9.500 rosyjskich żołnierzy.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe.

Polacy zwyciężyli także pod Stoczkiem, Wawrem i Iganiami.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe.

W maju ponieśli jednak decydującą klęskę pod Ostrołęką.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe.
Autor: Karol Malankiewicz
We wrześniu Rosjanie byli już w Warszawie. Jako ostatnie kapitulowały w październiku twierdze w Modlinie i w Zamościu. 
Po upadku powstania rozpoczęły się dotkliwe represje rosyjskie. Car Mikołaj I ograniczył autonomię Królestwa Polskiego. Represjonowano powstańców i ich rodziny, grabiąc ich majątki. W kolejnych latach Rosjanie zlikwidowali konstytucję Królestwa Polskiego, polskie wojsko, władzę administracyjną, sądownictwo i szkolnictwo wyższe. Do szkół średnich wprowadzono język rosyjski.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe.

*Piotr Jacek Wysocki po zakończeniu walk był więziony w Bobrujsku w twierdzy zamojskiej w osławionym więzieniu w pokarmelitańskim klasztorze w Warszawie na Lesznie. Trzykrotnie skazany na śmierć: 29 października 1831 r. I 29 listopada 1833 r. dwukrotnie został skazany na karę śmierci przez powieszenie, lecz ukaz carski zamienił wyrok na 20 lat ciężkich robót na Syberii. Miejscem zesłania była początkowo wioska Aleksandrowsk pod Irkuckiem. Po próbie ucieczki, za co skazano go na karę półtora tysiąca batów został karnie przeniesiony na katorgę do kopalni miedzi w Akatuiw kolonii katorżniczej w Nerczyńsku gdzie pracował przykuty do taczki. Na mocy amnestii carskiej w 1857 roku, pozwolono mu wrócić do kraju, z tym jednak zastrzeżeniem, że miał się trzymać z dala od Warszawy. 


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz